Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 372/321/18 z dnia 6 marca 2018 przystąpił do opracowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), w związku z powyższym pod podanym adresem istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym projektem oraz wnoszenie uwag i wniosków do dnia 04 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji: https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html