Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 21 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 21 listopada 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Gminy Magnuszew - 19 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji doraźnej do spraw zmiany Statutu Gminy Magnuszew  - 19 listopada 2019 r. [ PDF ]

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew - Pismo z GDDKiA [PDF]

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew - Plan sytuacyjny - Wariant 2 [PDF]

Gminne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 7 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 7 listopada 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 listopada 2019 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 listopada 2019 r. [ PDF ]

Warsztaty teatralne

„Cztery Pory Roku ”

to projekt, którego celem głównym jest zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności , mieszkańców, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych w formie wolontariatu w  działania na rzecz rozwiązywania problemów 175 dzieci i młodzieży, zamieszkujących teren powiatu kozienickiego w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 października 2020 r.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie WESOŁE SŁONECZKA Z CECYLÓWKI we współpracy z gminami: Magnuszew i Głowaczów .

Jednym z zadań realizowanych zgodnie z projektem są warsztaty teatralne , które w okresie wrzesień- listopad odbywają się na terenie 2 gmin – partnerów projektu.

W trakcie warsztatów dzieci wraz z trenerem przygotowują spektakl nawiązujący do 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Przygotowany spektakl uczestnicy prezentują swoim mieszkańcom. W trakcie warsztatów dzieci maja możliwość poszerzyć swoja wiedze nt. historii oraz nauczyć się być na scenie i prezentować zdolności aktorskie – wcielać w różne postacie.

Pierwsze zajęcia teatralne zakończone przedstawieniem dla mieszkańców odbyły się w miesiącu wrześniu na terenie Gminy Magnuszew.

Warsztaty były dużym sukcesem i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wszystkie dzieci bardzo chętnie pracowały a przygotowany spektakl był imponujący i dostarczył wiele wrażeń wykonawcom i odbiorcom. Zajęcia rozwijają u dzieci umiejętności twórczej ekspresji , wpływają na kształtowanie intelektu , rozwijają kreatywność oraz poprzez zabawę przełamują bariery własnej nieśmiałości.

Warsztaty dostarczyły uczestnikom dużo radości , a przygotowany spektakl wielu wzruszeń.