Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 19 lutego 2019 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji - 15 lutego 2019 r. [ PDF ]

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pobierz plik: pdf Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [PDF]

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 - nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej

ZARZĄDZENIE NR 10/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 1 lutego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2019 rok.
Dokumenty powiązane:

Obowiązujące na terenie Gminy Magnuszew ceny i opłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Obowiązujące na terenie Gminy Magnuszew ceny i opłaty z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [PDF]

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i zakresu korzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogram działania punktów [PDF]

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Magnuszew

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Magnuszew.