Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Ochrona powietrza - "Uchwała antysmogowa"

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600.

Więcej informacji

Informacja o zmianie nazw ulic w Magnuszewie

Informujemy, że dnia 9 listopada 2017 r. weszły w życie uchwały Rady Gminy Magnuszew: nr VII/235/2017, nr VII/236/2017, nr VII/237/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Magnuszew, dokonanej na podstawie tzw. ustawy „dekomunizacyjnej”, co oznacza że od tego dnia obowiązują nowe nazwy. I tak:

ul. Słoneczna w miejsce dotychczasowej nazwy ul. Braterstwa Broni,

ul. Klonowa w miejsce dotychczasowej nazwy ul. IV Korpusu Gwardii,

ul. Żołnierzy I AWP w miejsce dotychczasowej nazwy ul. I Armii Wojska Polskiego.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Informujemy również, że zmiana nazw tych ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dowody osobiste i prawa jazdy są ważne do upływu terminu ich ważności, nie wymagana jest wiec ich wymiana.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy na podstawie przedmiotowej ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazw ulic w ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Magnuszewie dokonana została z urzędu.

Numeracja porządkowa budynków pozostała bez zmian.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 24 listopada 2017 r. [ JPG ]

Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim: 13 - 19 listopada 2017

 

Więcej informacji pod adresem: http://kozienice.praca.gov.pl/-/5732282-swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci-w-powiecie-kozienickim-13-19-listopada-2017

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

GUS - Badanie sadów według gatunków i odmian

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian. Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmuje ponad 3000 gospodarstw. Do wszystkich wylosowanych podmiotów zostanie przesłany list z Głównego Urzędu Statystycznego wraz ze szczegółową informacją o badaniu. Z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-s.pdf.

W pierwszej kolejności zachęcamy do samospisu za pomocą aplikacji internetowej, która jest prosta i przyjazna dla użytkownika, a wypełnienie krótkiego formularza elektronicznego zajmie niewiele czasu. Samodzielne wypełnienie formularza możliwe będzie w terminie od 7 do 12 listopada br. Od 13 do 30 listopada br. z wylosowanymi sadownikami będą kontaktować się (osobiście lub telefonicznie) ankieterzy z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Nadrzędnym celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów, przede wszystkim jabłoniowych i gruszowych, a także brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej, a także posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Zebrane informacje o sadach zostaną udostępnione na stronie internetowej GUS i mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji gospodarczych, także dla samych sadowników.