Jesteś na stronie: Strona Główna»INFORMACJA nr 2 ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

INFORMACJA nr 2 ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, iż w październiku 2016 roku została zakończona realizacja  dwóch umów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego  o przyznanie pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. na operację:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przydworzyce” umowa nr  00191-65151-UM0700672/16  poniesione koszty kwalifikowalne to kwota 478.744,20 zł., kwota dofinansowania 304.624,00 zł. –tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

- „Przebudowa drogi gminnej Żelazna Nowa -Kolonia Rozniszew” umowa  nr 00208-65151-UM0700673/16 poniesione koszty kwalifikowalne to kwota 575.854,12 zł., kwota dofinansowania 366.415,00 zł. –tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY