Jesteś na stronie: Strona Główna

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

XXIII Sesja Rady Gminy Magnuszew, VIII Kadencji [9.07.2020] - RETRANSMISJA

XXIII Sesja Rady Gminy Magnuszew, VIII Kadencji [9.07.2020] - RETRANSMISJA

Przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych szkodach w gospodarstwach rolnych

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Magnuszew niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (grad, powódź, deszcz nawalny), informujemy o możliwosci dokonywania zgloszeń o zaistniałych szkodach w gospodarstwach rolnych. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy pok. 13 od dnia 13.07.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.

Wymagane załączniki do wniosku:

- kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za rok 2020 złożony w ARIMR,

- kopia paszportów posiadanych zwierząt – oryginał do wglądu,

- kopia księgi stada – oryginał do wglądu.


Wzór wniosku jest do pobrania na stronie urzędu [DOCX] [PDF] oraz w Urzędzie Gminy Magnuszew pok. nr 13.

Informacja - nowy numer rachunku do wpłat

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na zmieniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Magnuszewie o numerze 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - DK79

„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew.
Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew.”

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ZIP]
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM [ZIP]
WARIANTY [ZIP]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Magnuszew dot. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - data publikacji 20 luty 2020 r. [PDF]

OPINIA SANITARNA- data publikacji 24 luty 2020 r. [PDF]

MAPA GMINY

W Naszej Gminie

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości